Vinkt en de reflectieruimte

Vinkt monument

Meer dan 75 jaar na datum laten de oorlogsgebeurtenissen van mei 1940 niet los. De slag om Vinkt staat dan ook geboekstaafd als een van de gruwelijkste episodes uit de achttien daagse veldtocht van het Belgische leger tegen de Duitse invallers.

In 1968 werd op de plaats van de voormalige erebegraafplaats een memoriaal opgericht met een bronzen Piëta als centrale figuur. Het is een werk van kunstenaar Denijs Goossens naar een ontwerp van Jozef De Vlieger die als tienjarige het drama in de kerk van Meigem meemaakte en daar zijn vader verloor. Aan het rechtse uiteinde van het monument zie je een gedenkplaats voor de gesneuvelde Ardense Jagers en een oriëntatietafel met overzicht van de Slag van Vinkt en de executieplaatsen.

Links van het dodenmomunent tref je de ‘Muur der getuigenissen’ met de namen van de dorpen en steden waar tijdens de Tweede Wereldoorlog gruweldaden tegen burgers werden gepleegd. De stenen zijn afkomstig uit de ruïnes van Oradour-sur-Glane (F). Tegenover het dodenmonument bevindt zich het laatste authentieke, materiële restant van de slachtpartij in de Vinktse dorpsstraat op maandag 27 mei 1940. Vóór deze muur werden 19 burgers neergeschoten. Enkele ogenblikken eerder ondergingen 24 anderen hetzelfde lot ter hoogte van de pastoriemuur en het klooster. Slechts vier van hen overleefden de moordpartij.

De gebeurtenissen in Vinkt hebben een universele betekenis: zij tonen waartoe de mens in staat is. De reflectieruimte wil dus niet enkel piëteitsvol herdenken, maar wil in de volle zin van het woord herdenken, aanzetten tot een meer bedachtzame benadering van het fenomeen van het geweld als menselijke mogelijkheid. De afstand in de tijd maakt het mogelijk om de gebeurtenissen te bekijken vanuit een breder perspectief dan het klassieke vijandbeeld, de militaire heldenmoed of de verleidelijke tegenstelling tussen ontaarde beestachtige beul en puur menselijk slachtoffer. Via interactieve aanpak met film en foto kan je zelf op zoek gaan naar de aanleidingen, oorzaken of verklaring voor de horror die zich er in 1940 voltrok.

Vinkt reflectieruimte film JDV website

Adres Heerdweg 15, Vinkt
Openingsuren – Di – vrij van 10 tot 17 uur
– Gesloten op maandag